COSMOGAS
Made in Italy

COSMOGAS produkuje niskotemperaturowe, kondensacyjne kotły gazowe do ogrzewania obiektów o mocy od 14 do 2280 kW oraz gazowe, kondensacyjne podgrzewacze wody użytkowej (inaczej kotły) o mocy od 25 kW do 2280 kW mocy.

POZNAJ KOTŁY COSMOGAS

O nas

Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić w realnych warunkach, co to znaczy pojęcie "high-tech", czyli przemysł zaawansowanych technologii, wystarczyłoby odwiedzić firmę COSMOGAS, która od 50 lat rozwija najbardziej zaawansowane na świecie technologie wykorzystujące gaz do ogrzewania obiektów, w których człowiek przebywa oraz do ogrzewania wody, którą potrzebuje do celów higieny czy prowadzenia swojej działalności.

COSMOGAS to firma, która powstała dzięki pasji i nowatorskim pomysłom Arturo Alessindriniego, który jako innowator i właściciel w jednej osobie, wraz z zespołem kreatywnych współpracowników od 1966 w Meldola nad Adriatykiem rozwija ”kosmiczne” produkty, znane na świecie pod marką COSMOGAS.

Urządzenia te nie są znane w Polsce, ale są obecne w wielu rozwiniętych krajach świata, takich jak USA, Chiny, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Południowa Afryka, Emiraty Arabskie i wielu innych.

COSMOGAS opiera swój rozwój na własnych patentach i samodzielnej produkcji kluczowych zespołów swoich kotłów i podgrzewaczy.

Natychmiastowe i bezpośrednie wytwarzanie c.w.u.

Koncepcja wykorzystania wymiennika pierwotnego RVC do podgrzewu wody użytkowej z wykorzystaniem kondensacji w dużych instalacjach powoduje, że wymiennik ten nie wymaga współpracy z podgrzewaczem pojemnościowym z wężownicą lub z wymiennikiem płytowym. Wystarczy skonstruować zestaw złożony z urządzenia lub kaskady urządzeń Aguadens 70 T i zasobnika wody Aquatank o pojemności obliczonej wg proporcji 1 kW = 1l.

Przykładowy zestaw do natychmiastowego wytwarzania c.w.u z buforem - Aguadens o mocy 280 kW + Aguatank V= ok. 300 l.

Wysoka sprawność przez cały rok

Aby osiągnąć podwójną kondensację konieczne jest posiadanie sprawnej wymiany ciepła, znacznie wyższej niż w przypadku typowych, gazowych kotłów kondensacyjnych. Sekret tkwi w opatentowanym wymienniku ciepła o dużej powierzchni, umożliwiającym kondensację w temperaturze obiegu pierwotnego 55°C, jakim jest R.V.C. - jedyny w swoim rodzaju wymiennik ciepła, który w połączeniu z przewymiarowanym, płytowym wymiennikiem ciepłej wody zapewnia wysoką wydajność przy bardzo niskich kosztach.

Narzędzia dla projektantów

COSMOGAS przywiązuje szczególną uwagę do prawidłowej analizy potrzeb klienta i inwestora. Projektanci i instalatorzy, a zwłaszcza projektanci są da niej kluczową grupą zawodową, gdyż definiują potrzeby klienta i sposób ich zaspokojenia w kontekście przepisów prawa, które zmieni się radykalnie od września 2018 r.

COSMOGAS wspiera inwestora i projektanta poprzez aplikację ACQUACALDA.TECH, służącą do obliczania rzeczywistego zapotrzebowania na c.w.u. zarówno dla potrzeb domowych, jak i sektora przemysłu.

Jest to cenne wsparcie dla projektantów w obliczaniu indywidualnego zapotrzebowania na ciepłą wodę̨ użytkową̨ dla obiektów takich jak hotele, kempingi, budynki mieszkalne, szkoły, boiska do piłki nożnej, itp.

Aplikacja współpracuje z nową generacją oprogramowania dla architektów i projektantów pod nazwą BIM (Building Information Modeling).

Normy UE a Polska dzisiaj i po 2018 roku

Potrzeba ochrony środowiska i podnoszenie efektywności procesów wytwarzania energii, w tym na cele grzewcze, jest nakazem chwili, gdyż jako ludzkość natrafiliśmy na bariery wzrostu, które nie znikną, dopóki realnie nie podejmiemy odpowiednich kroków. Unia Europejska przyjęła program 3x20, w ramach którego kraje członkowskie powinny do 2020 roku:

 • zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych,
 • zwiększyć o 20% wykorzystanie źródeł odnawialnych,
 • zmniejszyć o 20% zużycie energii pierwotnej, głównie poprzez poprawę efektywności jej wytwarzania.

Ponieważ fundamentem Unii Europejskiej jest prawo, wydano odpowiednie przepisy w celu poprawy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych (Dyrektywa ErP), oznakowania charakterystyki cieplnej budynków i oznakowania efektywności energetycznej urządzeń grzewczych. Jeśli chodzi o te ostatnie to podzielono je na grupy (lots).

Urządzenia z grupy Lot1 już od września 2015 podlegają przepisom dyrektywy ERP. Od września 2018 r. przyjdzie kolej na urządzenia wchodzące w skład Lot2 (Rozporządzenie: EU 812/2013, EU 814/2013) czyli na podgrzewacze wody, zestawy, zasobniki c.w.u. i bufory.

Rosnące znaczenie produkcji c.w.u.

Podgrzewanie wody i innych cieczy jest trudnym i skomplikowanym pod każdym względem procesem. Rozwiązania w obiektach takich, jak:

 • hotele, kampingi, budynki mieszkaniowe, szpitale
 • restauracje i kawiarnie
 • szkoły, centra sportowe, centra wellness, baseny i aquaparki
 • myjnie samochodowe
 • zakłady mięsne, gorzelnie, garbarnie
 • przemysł, zwłaszcza spożywczy i farmaceutyczny
 • gospodarstwa rolne i hodowlane

wymagają rozwiązań, w których w mniejszych lub większych ilościach, chwilowo lub ciągle podgrzewana jest woda lub inna ciecz. Potrzeba produkcji ciepłej wody systematycznie rośnie niemal we wszystkich obszarach życia i produkcji, co stanowi kluczowe zagadnienie dla inwestorów, projektantów i wykonawców instalacji wytwarzających ciepłą wodę użytkową (cwu). Tym bardziej skomplikowane, jeśli proces ten nie powinien odbywać się kosztem naszego środowiska naturalnego oraz powinien być tani.

Nasze patenty - wyjątkowa odporność i wydajność

Od początku lat 90-tych COSMOGAS żongluje technologią kondensacyjną, projektując i rozwijając dwa opatentowane wymienniki ciepła: R.S.C. i R.V.C. Seria 3 okrągłych rur ze stali nierdzewnej, z których wykonane są wymienniki ciepła, jest mocowana bez połączeń spawanych w celu zapewnienia najwyższej odporności na korozję.

Oba wymienniki ciepła zostały zaprojektowane tak, aby osiągnąć optymalną wymianę na całej długości wymiennika i uzyskać wyjątkową sprawność do 110% przy jednoczesnej oszczędności na ogrzewaniu do 35%.

Wymiennik ciepła R.V.C.

Technologia promieniowej zmiennej cyrkulacji (R.V.C.), z suchą komorą ze stali nierdzewnej AISI 316Ti (z tytanem), bez spawów dla utrzymania stałej charakterystyki stali nierdzewnej, wewnątrz odpornego samoutrzymującego się monobloku z kompozytu izolacyjnego.

Wymiennik ciepła R.S.C.

Technologia promieniowej współdzielonej cyrkulacji (R.S.C.), z mokrą komorą ze stali nierdzewnej AISI 316L, aby zapewnić najwyższą odporność na korozję, umieszczona wewnątrz odpornego, samoutrzymującego się monobloku wykonanego ze stali nierdzewnej.

Wymienniki ciepła made in COSMOGAS

Działanie wymienników ciepła R.S.C. i R.V.C.

Podczas pracy woda powrotna jest rozprowadzana w rurach okrągłych o średnicy Ø16 i Ø18 mm. Zaletą takiego układu jest skraplanie wody powrotnej w temperaturze 55/56ºC i doskonałe wyniki kotła nawet w obiegach wysokotemperaturowych (grzejniki).

W wymiennikach ciepła R.S.C. obieg cieczy jest promieniowo wspólny, natomiast w R.V.C. promieniowo zmienny.

"Zmienna" cyrkulacja cieczy umożliwia wymianę termiczną spalin / wody, co zapewnia wysoką wydajność ze skraplania gazów spalinowych.

COSMOMIX opatentowany System PREMIX

Nowatorski układ mieszania wstępnego i kaskadowego, zastosowany w kotłach COSMOGAS, zapewnia wyjątkowy wskaźnik modulacji od 1: 6 do 1:20 (a nawet więcej w przypadku kotłów w sekwencji kaskadowej).

Zalety:

 • Zakres modulacji od 1:6 do 1:20
 • Zawór gazowy podciśnienia
 • Praca przy niskim ciśnieniu na wlocie gazu do 7,5 mbar
 • Stały współczynnik powietrze/gaz

Ekologiczny palnik PREMIX

Ekologiczne kotły z mieszaniem wstępnym mają stały stosunek powietrze / gaz w każdym punkcie zakresu regulacji palnika, zmniejszając emisję zanieczyszczeń i podwyższając wydajność. Palnik PREMIX COSMOGAS wykonany jest z “Fecralloy”, specjalnego metalowego włókna i ma okrągły kształt. Palnik rozprowadza krótkie i doskonale żywe płomienie.

Zalety:

 • Wysokowydajne spalanie
 • Wysokowydajne spalanie
 • Niska emisja zanieczyszeń (CO<15 ppm i NOx<15 ppm)
 • Obsługa gazu ziemnego i gazu płynnego

Produkty COSMOGAS

AGUADENS - ścienne podgrzewacze wody (16-22-37 litrów)

AGUAdens 16, 22 i 37 to nowy typ domowych, ściennych, kondensacyjnych gazowych podgrzewaczy wody, całkowicie opatentowanych i wyprodukowanych przez firmę Cosmogas.

Komfort i design w niewielkiej obudowie
Wystarczy tylko 30,5 cm głębokości (48,4 cm dla AGUAdens 37), aby uzyskać moc znamionową wszystkich modeli podgrzewaczy AGUAdens i dostarczyć maksymalny komfort. Dzięki atrakcyjnemu i kompaktowemu designowi, AGUAdens można zainstalować w dowolnym miejscu, nawet w szafce kuchennej. AGUAdens jest dostępny w 3 różnych wersjach o wydajności 16, 22 i 37 litrów (27, 35 i 62 kW mocy).

Wymiennik ciepła R.V.C. AISI 316 TI (tytanowy) ze stali nierdzewnej
Wymiennik ciepła R.V.C. jest wykonany bez spawów i może pracować z ciśnieniem roboczym do 10 bar.

Zintegrowana pompa modulacyjna
AGUAdens gwarantuje natychmiastowo gorącą wodę użytkową oraz jest wyposażony w funkcję zapobiegającą gromadzeniu się osadów kamienia kotłowego.

Współczynnik modulacji mocy 1:8
System mieszania powietrza/gazu marki COSMOMIX pozwala na osiągnięcie unikalnego współczynnika modulacji 1:8.

Ekologiczny palnik PREMIX
Cała gama komercyjnych podgrzewaczy wody wyposażona jest w ekologiczny palnik z włókna metalowego Fecralloy.

Łatwośc serwisu i obsługi
Do wszystkich komponentów podgrzewaczy AGUAdens jest dostęp od przodu. Ułatwia to i przyspiesza czynności takie jak serwis, regulacja i operacje kontrolne. Panel przedni posiada wizjer do regulacji zapłonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

AGUADENS T - komercyjne podgrzewacze wody od 70 do 280 kW

Nowa generacja komercyjnych kondensacyjnych gazowych podgrzewaczy wody
Urządzenia AGUAdens T dostępne w zakresie od 70 do 280 kW to nowa gama modulujących komercyjnych gazowych podgrzewaczy wody, w całości opatentowanych i zmontowanych przez firmę Cosmogas.

Kompaktowe, wydajne, lekkie o innowacyjnym designie
Urządzenia AGUAdens T mają "oszczędzać miejsce", dzięki ich pionowe strukturze pozwalają zaoszczędzić miejsce zarówno w nowych, jak i modernizowanych kotłowniach. Dostarczają wodę w sposób ciągły do 160 l/min (Δt 25°C). Dzięki małej wadze i kompaktowym wymiarom są łatwe do przenoszenia i montażu wewnątrz kotłowni grzewczych.

MONOBLOCK - modułowość i ciągłość pracy
W każdym komercyjnym podgrzewaczu wody znajduje się od 1 do 4 wymienników ciepła R.V.C. o mocy 70 kW: system "monobloku" optymalizuje produkcję c.w.u. zgodnie z jej rzeczywistym zapotrzebowaniem i w korelacji z maksymalną sprawnością. Większa liczba wymienników ciepła gwarantuje ciągłość pracy podczas prac serwisowych lub awarii.

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 316 TI (tytan)
Jedyny pierwotny wymiennik ciepła, przystosowany do pracy w bezpośrednim kontakcie z chlorowaną wodą sieciową. Każdy wymiennik ciepła R.V.C. wykonany jest bez spawów i jest przystosowany do pracy z ciśnieniem roboczym do 11 bar.

Ekologiczny palnik PREMIX
Cała gama komercyjnych podgrzewaczy wody wyposażona jest w ekologiczny palnik premix z włókna metalowego Fecralloy (wysokotemperaturowy stop stali, niklu i chromu, z 10-letnią gwarancją).

Maksymalna sprawność nawet przy małym przepływie
Wśród akcesoriów dostępne są 2-drożne zawory z napędem elektrycznym. Pozwalają osiągnąć wysoką sprawność sezonową w instalacjach charakteryzujących się częstymi i dużymi zmianami w zakresie mocy grzewczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

MYDENS - kotły ścienne od 15 do 34 kW

Nowa generacja domowych kotłów gazowych
MYdens 15, 24 i 34 to nowy typ domowych, ściennych, gazowych kotłów kondensacyjnych, opatentowanych i wyprodukowanych przez firmę Cosmogas.

Komfort i design w niewielkiej obudowie
Wystarczy tylko 30.5 cm głębokości aby uzyskać moc znamionową wszystkich modeli MYdens dostępnych na rynku i zapewnić pożądany komfort. Dzięki atrakcyjnemu i kompaktowemu designowi MYdens można zainstalować w dowolnym miejscu, nawet w szafce kuchennej. Projektanci zwrócili szczególną uwagę na funkcjonalność prostego i intuicyjnego panelu sterowania oraz na łatwość obsługi, jaką zapewnia przedni dostęp do kotła. Kotły MYdens są dostępne w 3 wariantach mocy (15, 24 i 34 kW) oraz w 2 wersjach (jedno i dwufunkcyjnej).

R.V.C. AISI 316 TI (tytan) ze stali nierdzewnej
Wymiennik ciepła R.V.C. jest wykonany bez spawów i może pracować z ciśnieniem roboczym do 3 bar.

Kompaktowość i funkcjonalność
MYdens może być elementem każdego systemu grzewczego, jest przystosowany do współpracy z grzejnikami, panelami grzewczymi, klimawentylatorami, itd.

Współczynnik modulacji mocy 1:8
System mieszania powietrza/gazu COSMOMIX pozwala na osiągnięcie unikalnego współczynnika modulacji 1:8.

Ekologiczny palnik PREMIX
Cała gama kotłów domowych jest wyposażona w ekologiczny palnik z włókna metalowego Fecralloy.

Łatwośc serwisu i obsługi
Kotły MYdens zostały zaprojektowane z dostępem od czoła kotła do wszystkich komponentów wewnętrznych. Ułatwia to i przyspiesza takie czynności jak serwis, regulacja i operacje kontrolne. Panel przedni posiada wizjer do regulacji zapłonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

MYDENS T – komercyjne, kondensacyjne kotły gazowe od 60 do 280 kW

Kompaktowe, wydajne, lekkie o innowacyjnym designie
Kotły MYdens T zaprojektowano tak, aby “oszczędzać miejsce”; dzięki ich pionowej konstrukcji pozwalają zaoszczędzić miejsce zarówno w nowej, jak i modernizowanej kotłowni. Dostarczają moc do 280 kW, a dzięki swej niewielkiej wadze są łatwe do przenoszenia i montowania w kotłowniach.

Modułowość MONOBLOCK-u
Każdy kocioł składa się z 1 do 4 wymienniki ciepła R.V.C. o mocy 70 kW w systemie “monoblokowym”, który optymalizuje dostarczoną moc zgodnie z rzeczywistymi potrzebami grzewczymi, zapewniając maksymalną wydajność.

Szeroki zakres modulacji 1:20
Idealna synchronizacja wymienników ciepła, kaskadowa kontrola sekwencji i “ROTACJA”, w połączeniu z systemem mieszania powietrza i gazu COSMOMIX, zapewnia szeroki zakres modulacji 1:20 dla MYdens 280 T i do 1:160 w przypadku kaskady 8 x MYdens 280 T o łącznej mocy do 2240 kW.

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 316 TI
Każdy wymiennik ciepła R.V.C. wykonany jest bez spawów i jest przystosowany do pracy z ciśnieniem roboczym do 11 bar.

Ekologiczny palnik PREMIX
Cała gama komercyjnych podgrzewaczy wody wyposażona jest w ekologiczny palnik Premix z włókna metalowego Fecralloy (wysokotemperaturowy stop stali, niklu i chromu, z 10-letnią gwarancją).

Maksymalna sprawność nawet przy małym przepływie
Wśród akcesoriów dostępne są 2-drożne zawory z napędem elektrycznym. Pozwalają osiągnąć wysoką sprawność sezonową w instalacjach charakteryzujących się częstymi i dużymi zmianami w zakresie mocy grzewczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Pompy ciepła COSMOGAS

Pompa ciepła FRYO Pi (MONOBLOK)

FRYO Pi 9 i 13 kW to pompy ciepła typu powietrze-woda, które oferują wysoką wydajność (do COP 4,65) dzięki nowej generacji podwójnych sprężarek obrotowych BLDC. Ten model pompy ciepła jest idealny do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Pompy FRYO Pi mogą wytwarzać ciepłą wodę użytkową poprzez podłączenie do zasobnika c.w.u. i zewnętrznego zaworu 3-drożnego (na zamówienie). Wszystkie modele są wyposażone w zawór 4-drożny do produkcji zimnej wody w okresie letnim.

FRYO Pi wyposażone są w dwuobrotową sprężarkę BLDC o wysokiej sprawności nawet przy częściowym obciążeniu dzięki wektorowej regulacji prędkości obrotowej z mikroprocesorem roboczym "RISC", który oblicza i optymalizuje moc elektryczną dostarczaną do sprężarki.

Programowalny sterownik pokojowy z wyświetlaczem, manometr, zewnętrzna skrzynka zaciskowa do połączeń elektrycznych, ochrona przed zamarzaniem (grzałka) w standardzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ CERTYFIKAT

Pompa ciepła ECOtwin

Nowa, inwerterowa pompa ciepła do ogrzewania, klimatyzacji i wytwarzania ciepłej wody użytkowej (jeśli jest podłączona do samodzielnego bufora). Została tak zaprojektowana, aby zaspokoić wszelkie potrzeby nowych, energooszczędnych budynków mieszkalnych. Posiada współczynnik wydajności COP odpowiednio 4,55 -4,65 i 4,77 zgodnie z nowymi wymogami ERP w zakresie zrównoważonego środowiska.

Systemy ECOtwin mogą nie tylko ogrzać dom i wytwarzać c.w.u. w chłodniejszych okresach, ale również chłodzić powietrze w sezonie letnim, utrzymując wysoką wydajność przy optymalnych kosztach operacyjnych bez zużycia gazu. Urządzenia można instalować z kotłami kondensacyjnymi, uzyskując w pełni hybrydowy system, który wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom ogrzewania i chłodzenia przez cały rok. Inteligentny system sterowania ECOtouch racjonalizuje wykorzystanie źródeł energii w sposób efektywny i najwygodniejszy dla użytkownika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ CERTYFIKAT

Pompa ciepła ECOtower

ECOtower to nowa, inwerterowa pompa ciepła do ogrzewania, klimatyzacji i wytwarzania ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem wody. ECOtower można instalować z kotłami kondensacyjnymi marki Cosmogas, uzyskując w pełni hybrydowy system, który zaspokoi wszystkie potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia przez cały rok.

Kocioł jest wykorzystywany jako pomocnicze źródło ciepła w najchłodniejsze zimowe dni. Inteligentny system sterowania ECOtouch racjonalizuje źródła energii w sposób efektywny i najwygodniejszy dla użytkownika. Ponadto dzięki zintegrowanemu 250 litrowemu technicznemu zbiornikowi wody ECOtower jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Produkcja C.W.U. odbywa się poprzez wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zanurzony w magazynowanej wodzie. Wężownica ma dużą powierzchnię wymiany i wysoką wydajność, co zapewnia przepływ 16 l / min przy zachowanych temperaturach zbiornika retencyjnego, co podnosi efektywność ECOtower, poprzez zmniejszenie poboru energii elektrycznej potrzebnej do produkcji C.W.U.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POBIERZ CERTYFIKAT

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ababila Instal F.H.U. Dariusz Łaskarzewski

ul. Bednarska 18/4
54-134 Wrocław

E-mail: instalfhu@orange.pl
Tel.: +48 501 791 575

Ce-Mar Wojciech Szymanowski

ul. Pałucka 71/23
54-153 Wrocław

E-mail: wszym99@wp.pl
Tel.: +48 502 169 184

PHU BUDOMAR Marek Kudrzycki

ul. Ukośna 10
05-090 Jaworowa

E-mail: phu_budomar@o2.pl
Tel.: +48 509 240 176

Gaz-Projekt Dokumentacja Gaz i Co Monika Bukowska

ul. gen. Józefa Sowińskiego 7B
76-150 Darłowo

E-mail: mbuk@vp.pl
Tel.: +48 664 116 678

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DMS s.c.

ul. Wita Stwosza 50
35-113 Rzeszów

E-mail: marekm@dms-serwis.com.pl
Tel.: +48 609 214 242

Bogusław Bogucki Instalacje Sanitarne i Serwis

al. Kijowska 57/62
30-079 Kraków

E-mail: b_bogucki@o2.pl
Tel.: +48 602 526 062

Radecki Technika Grzewcza Tomasz Radecki

ul. Francuska 6
54-405 Wrocław

E-mail: biuro@radeckiserwis.pl
Tel.: +48 606 118 321